Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna odnosi się do obszaru zieleni lub innych elementów przyrody, takich jak drzewa, krzewy, trawniki i ogrody, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i środowiska, a także zapewniają korzyści zdrowotne i estetyczne. Wymaganie to wynika z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1073), która weszła w życie 19 września 2020 r. i określa wymagania dotyczące projektowania i budowy budynków. Zgodnie z tą ustawą, inwestor budowlany jest zobowiązany do zapewnienia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, która stanowi 25% powierzchni działki, na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny. Koniecznym jest wiec dostosowanie projektu zagospodarowania działki do wymogów prawnych.
W jakie sposób przygotować zieleń by była przyjazna mieszkańcom i przyrodzie?

Łąki kwietne przy budynkach wielorodzinnych to dobry pomysł z wielu powodów. Po pierwsze, łąki kwietne są piękne i estetyczne, co może poprawić wygląd otoczenia budynku i podnieść wartość nieruchomości. Po drugie, łąki kwietne są przyjazne dla środowiska, ponieważ przyciągają owady zapylające, takie jak pszczoły i motyle, co z kolei może pomóc w zachowaniu różnorodności biologicznej i ekosystemów. Po trzecie, łąki kwietne są łatwe w utrzymaniu, co oznacza, że ​​mogą być tańszą alternatywą dla tradycyjnego trawnika, wymagającego koszenia i nawożenia.

Jednakże, przed założeniem łąki kwietnej warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, łąki kwietne muszą być odpowiednio dobrane, aby zapewnić estetyczny wygląd przez cały sezon wegetacyjny. Po drugie, łąki kwietne muszą być regularnie pielęgnowane, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chwastów i zachować ich piękny wygląd. Po trzecie, ważne jest, aby upewnić się, że łąka kwietna nie będzie kolidować z innymi elementami krajobrazu, takimi jak chodniki, parkingi lub elementy architektury.

Uzupełnienie terenu z łąką kwietną krzewami i drzewami jest dobrym pomysłem, ponieważ dodają one urozmaicenia i wprowadzają w terenie różnorodność roślinną. Ważne jest, aby uzupełnienie terenu krzewami i drzewami nie kolidowało z łąką kwietną, a raczej ją uzupełniało i urozmaicało.

Gatunki nasadzeń które warto wziąć pod uwagę

  • Jarząb pospolity
  • Dereń świdwa
  • Jaśminowiec wonny
  • Śnieguliczka biała

Ważne jest, aby dobrze dobrać rośliny do warunków i wymagań danego terenu, a także wziąć pod uwagę wzajemne relacje między roślinami, aby zapewnić harmonijne kompozycje krajobrazu.

Pielęgnacja łąk kwiatowych

Łąki kwiatowe powinny być koszone w odpowiednim czasie, aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki do rozwoju i kwitnienia w kolejnym sezonie. Optymalny czas koszenia zależy od rodzaju łąki i warunków lokalnych, ale ogólnie zaleca się koszenie łąk kwietnych raz do roku, w późnym lecie lub jesienią, po tym, jak większość kwiatów już przekwitła i nasiona zdążyły się wykształcić. Warto pamiętać, że koszenie łąki powinno być wykonane w sposób ostrożny i zgodny z zasadami dobrego gospodarowania, tak aby nie uszkodzić roślin i zapewnić im odpowiednie warunki do regeneracji. Dodatkowo, warto zostawić na łące kilka wysepek roślinnych, które nie będą koszone, aby zapewnić schronienie dla owadów i innych organizmów żyjących na łące.
Łąki kwietne nie potrzebują intensywnego nawożenia, ale warto je od czasu do czasu zasilić naturalnymi nawozami, takimi jak kompost lub roślinne nawozy organiczne.

Kwietne łąki przy budynkach warto zabezpieczyć przed zwierzętami domowymi, gdyż mogą mieć wpływ na łąki poprzez:

  1. Niszczenie roślin – Psy i koty mogą kopać, drapać i niszczyć rośliny na łące, co może prowadzić do uszkodzenia korzeni i zahamowania ich wzrostu.
  2. Zanieczyszczanie – Zwierzęta domowe mogą zanieczyszczać łąki swoimi odchodami, co może prowadzić do zaburzeń równowagi biologicznej i zmniejszenia różnorodności gatunkowej.
  3. Wprowadzanie innych gatunków roślin – Zwierzęta domowe mogą przynosić na łąkę nasiona innych roślin, które nie są charakterystyczne dla tego siedliska, co może prowadzić do zmniejszenia różnorodności gatunkowej.
  4. Zakłócanie życia dzikich zwierząt – Zwierzęta domowe mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt, które zamieszkują łąki i wykorzystują je jako siedliska i źródło pożywienia.

 

Dodatkowa infrastruktura na osiedlowej łące

Instalacja domku dla zapylaczy przy bloku może być dobrym pomysłem, ponieważ zapylacze, takie jak pszczoły, trzmiele czy motyle, odgrywają kluczową rolę w zapylaniu roślin, co jest niezbędne dla utrzymania zdrowych ekosystemów roślinnych i utrzymania różnorodności biologicznej.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku instalacji domku dla zapylaczy, ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego użądlenia przez zapylacze.

Pobierz folder