Jakie dokumenty potrzebne są do pracy jako kierowca?

Zawód kierowcy jest charakterystyczną dziedziną, która wymaga odpowiednich zezwoleń, poczucia odpowiedzialności i posiadania specjalnych kwalifikacji. Aby móc zatrudnić w firmie transportowej pracownika na stanowisko kierowcy, pracodawca musi dopełnić wobec niego pewnych obowiązków związanych z przepisami prawa, ale również sam kierowca, poza odpowiednią wiedzą, musi dysponować określonymi dokumentami wymaganymi do wykonywania tego zawodu.

 

Sprawdź również
Ramki do tablic rejestracyjnych – sklep AltiGiri

Warunki do spełnienia przez zawodowego kierowcę


Kierowcy przede wszystkim muszą posiadać wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Takim podstawowym dokumentem jest prawo jazdy określające kategorie pojazdów, jakie pracownik może prowadzić. W przypadku posiadanej kategorii C lub D, kierowca ma obowiązek przedstawić dodatkowo dokument potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (inaczej świadectwo kwalifikacji zawodowej).
Co więcej, w zależności od tego, czy kierowca będzie transportował rzeczy lub osoby, powinien odbyć specjalistyczne szkolenie okresowe odpowiadające konkretnej specyfice. Pierwsze szkolenie powinno się odbyć w ciągu pięciu lat od uzyskania kwalifikacji wstępnej i następnie należy powtarzać je co pięć lat.

Badania lekarskie


Jeszcze przed zawarciem umowy, pracodawca powinien skierować kandydata na specjalistyczne badania lekarskie. Takie badania kierowców można wykonać, np. w Nidzicy dzięki firmie Julia. Jeśli kierowca posiada kategorię prawa jazdy A1, A2, AM, B1, B lub B+E, wtedy wystarczą badania profilaktyczne, które polegają na ustaleniu przez lekarza zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jednak w przypadku, kiedy do pracy wymagana jest kategoria prawa jazdy typu C lub D, kandydat musi poddać się badaniom lekarskim z art. 39j ustawy o transporcie drogowym oraz badaniom psychologicznym z art. 39k nie rzadziej niż co pięć lat.

Oświadczenie przyszłego kierowcy


Co ważne, przyszły kierowca powinien być przygotowany na sytuację, w której pracodawca wymaga złożenia oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu. We wspomnianym dokumencie zawierają się zazwyczaj informacje na temat wymiaru zatrudnienia u innego pracodawcy lub informacja o niepozostawaniu w zatrudnieniu w innej firmie oraz spis godzin wykonywanych przewozów na podstawie innej niż stosunek pracy.

Pobierz folder