Wentylacja w budynkach produkcyjnych

Efektywna wentylacja w budynkach produkcyjnych jest ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odpowiednie parametry systemu wentylacyjnego są konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników oraz ze względu na właściwy przebieg procesów produkcyjnych w firmie.

Zanieczyszczenia powietrza w halach produkcyjnych

W halach produkcyjnych bardzo często zachodzą procesy, przez które rośnie zanieczyszczenie powietrza. Wpływają one również na jego temperaturę i wilgotność. Z punktu widzenia BHP konieczne jest utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza, aby nie narażać zdrowia pracowników. Powietrze dobrej jakości korzystnie wpływa na ich samopoczucie, zdolność do pracy i skupienie, a więc przekłada się na większą wydajność pracy.

Jeśli natomiast chodzi o same procesy produkcyjne, to bez wątpienia czystość, temperatura i wilgotność powietrza może wpływać na ich przebieg. Zwłaszcza gdy mowa o produktach spożywczych, farmaceutycznych czy chemicznych. W budynkach zajmujących się ich produkcją i magazynowaniem muszą panować bardzo konkretne, precyzyjnie określone warunki. Skuteczny i niezawodny system wentylacyjny jest zatem absolutną podstawą działania wszelkich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Jaka powinna być wentylacja przemysłowa?

Przede wszystkim wentylacja przemysłowa musi być dostosowana do wymogów danego procesu produkcyjnego, powierzchni pomieszczeń, w których będzie działała oraz ilości przebywających w nim osób. Na samym początku trzeba zatem obliczyć właściwy strumień powietrza. Następnie wybrać system wentylacji spośród dostępnych opcji. Może być to system oparty na sieci kanałów wentylacyjnych (sprawdza się w budynkach, gdzie jest dużo oddzielonych od siebie pomieszczeń) lub wentylacja przemysłowa bezkanałowa (zdecentralizowana), gdzie urządzenia są montowane bezpośrednio do ścian pomieszczeń lub pod stropami. Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że dany system wentylacyjny spełnia wszystkie odgórne wymogi, czyli posiada funkcje takie jak np. układ regulacji prędkości wentylatora, układ informowania o zabrudzeniu filtrów przekraczającym normy oraz system awaryjny uruchamiany w przypadku nagłego wzrostu zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami.

Dobranie właściwego systemu wentylacyjnego w halach produkcyjnych i magazynowych wynika nie tylko z przepisów BHP, ale także z dbałości o to, aby zachować funkcjonalność i wydajność maszyn, zadbać o prawidłowy przebieg wszystkich procesów, co przekłada się bezpośrednio na zyski z produkcji.

Pobierz folder