Kierownik budowy – przy jakich inwestycjach jest niezbędny?

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za dopilnowanie wszelkich norm prawnych i przepisów, aby prace przebiegały zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym projektem budowlanym. Obecność kierownika budowy jest niezbędna przy wszystkich robotach budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę.

Należy tutaj pamiętać, że rolę tę może pełnić jedynie osoba z uprawnieniami zawodowymi (do kierowania robotami budowlanymi w określonej specjalności). Czasami pojawia się konieczność zatrudnienia kilku kierowników robót.

Kiedy potrzebny jest nadzór kierownika

Istnieje również kilka mniej oczywistych sytuacji, w której nadzory budowlane kierownika są niezbędne. Poza robotami stricte budowlanymi, obecność osoby pełniącej tę funkcję jest konieczna przy instalacjach zbiornikowych na gaz płynny oraz sieciach – elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Warto wiedzieć również, że istnieje kilka wyjątków, przy których kierownik budowy okazuje się zbędny. Mowa tu o nieskomplikowanych pracach budowlanych, przy których właściwy organ może pozwolić na jego brak.

Obowiązki kierownika budowy

Warto również wiedzieć za co – poza pilnowaniem robót – jakie obowiązki spoczywają na głowie kierownika budowy. Jest on odpowiedzialny za wszelkie nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz jest zobowiązany do notowania wszystkich kwestii związanych z inwestycją w dzienniku budowy. Dokonywać w nim wpisów mogą także osoby związane z inwestycją, m.in. architekt, projektant, inwestor.

Powołanie kierownika budowy warto zlecić profesjonalnej firmie projektowej, które zwykle współpracują ze sprawdzonymi firmami budowlanymi. W Żyrardowie jest to Biuro Projektowe Norma, które czuwa nad przebieg prac budowlanych. Dzięki temu można zyskać pewność, że wszelkie czynności zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami oraz z zachowaniem bezpieczeństwa.

Pobierz folder